Vývoz a likvidácia odpadov, preprava tovaru - VEPOS

Prečo si vybrať práve nás ?

Spoločnosť VEPOS- Vráble s.r.o. vznikla v roku 1997 po transformácií Technický služieb so 100% účasťou mesta Vráble. 

Medzi hlavné činnosti spoločnosti patria :
vývoz a likvidácia odpadov, kontajnerová preprava, preprava tovaru, rozvoz štrkov , piesku a kameňa,  starostlivosť o verejnú zeleň, verejné osvetlenie ...

viac dôvodov prečo My

 

Cenník služieb

Príspevok NFP " Rozšírenie zberu BRO pre mesto Vráble"

Vyzbierané množstva BRO za roky:

2020:  1003,64 t BRO 

2019   987,84 t BRO

Od 20.2.2019 je uskutočňovaný zber BRO s domácností. Nakoľko sme boli úspešný v projekte rozdali sme 1400 nádob a získali 2 nové autá. V prvom polroku sme vyzbierali cez 400 ton odpadu. Je vidno , že zavedenie novej služby občania nášho mesta oceňujú čo sa prejavuje aj vo vyzbieraných množstvách za 1 polrok.

 

Naša spoločnosť sa uchádzala o príspevok NFP " Rozšírenie zberu BRO pre mesto Vráble" kde bola úspešná. Schválená výška NFP je  max. 362 217,19 € pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 381 281,25€.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 06/2017

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 05/2018

V rámci projetku " Rozšírenie zberu BRO pre mesto Vráble" sme získali nasledovný majetok:

kontajnery na zber BRO 240L - 1400ks

kontajnery VO -10m3 - 6ks

Auto na zber BRO zn. Renault

Auto s hákovým naťahovaním kontajnerov zn. MAN

Nasledovný majetok bol obstaraný v hodnote  375 300,-€ bez DPH (zaokruhlené na celé €), z toho príspevok NFP z eurofondov 95% a 5 % z vlastných zdrojov.

Začiatkom roku 2019 sme začali s vydávaním nádob na zber BRO a koncom mesiaca február sa uskutočnil prvý zber odpadu. Vyzbieralo sa cez 10 ton BRO. Veríme, že aj poskytnutie tejto novej služby pre občanov Vrábeľ dopomôže splniť cieľ, ktorý nám stanovuje EÚ a znížime množstvo KO vyvážaného na skládku.

Areál mestského podniku VEPOS vo Vrábľoch má nových pracovitých návštevníkov

Mestská spoločnosť Vepos, spol. s r. o. sa rozhodla aktívnym prístupom zvýšiť povedomie o dôležitosti včiel v našej spoločnosti. Na začiatku prichádzajúcej jari sme preto osadili v našom areáli dva včelie úle.

Včely sú unikátnym symbolom prírody. Vo všeobecnosti sú známe svojou pracovitosťou, majú nenahraditeľné miesto pri produkcii potravín a prispievajú k ochrane biodiverzity. Napriek tomu v posledných rokoch môžeme pozorovať celosvetovo úhyn včiel.

Činnosť našej spoločnosti úzko súvisí s kvalitou životného prostredia, keďže zastrašujeme agendu odpadového hospodárstva a starostlivosť o zeleň. Našim cieľom je preto priniesť včely do mestského prostredia, keďže práve vedľa areálu spoločnosti sa nachádza rozsiahly mestský park, čo predstavuje ideálne podmienky.

V tomto projekte sme sa rozhodli spolupracovať s miestnym včelárom Jurajom Vaškovičom, ktorý zastreší odbornú starostlivosť o včely počas celého roka. Podieľal sa už aj na výrobe včelích úľov a domčeka pre hmyz, ktorý taktiež pribudol v areáli našej spoločnosti. Už pri výrobe včelích úľov sme v praxi uplatnili recykláciu prírodných materiálov, vďaka čomu sme opätovným použitím odpadu vytvorili užitočnú vec.

Vďaka našim pracovitým návštevníkom plánujeme otvoriť v spolupráci s Mestským úradom vo Vrábľoch tému starostlivosti o zeleň a apelovať na vysádzanie väčšieho množstva kvitnúcich rastlín a zakladania biodiverzných lúk v menej obývaných lokalitách mesta Vráble.

Tak, ako sme sa my inšpirovali u nášho obchodného partnera firmy REDOX a iných miest, ktoré sa zapojili do projektu Mestské včely, ktorý zastrešuje organizácia Živica, veríme, že v pozitívnom duchu inšpirujeme aj ďalšie subjekty a samosprávy v regióne, čím sa nám aspoň malou mierou podarí prispieť k zlepšeniu životného prostredia.

Pri umiestnení úľov a domčeka pre hmyz sme sa snažili pamätať aj na bezpečnosť návštevníkov nášho areálu, ktorých o prítomnosti úľov bude informovať informačná tabuľa, ako aj komfort pre včely a hmyz. Med od včiel plánujeme využiť ako vianočný darček a nebude mať komerčný charakter.

Na záver by som sa chcel poďakovať za pomoc a podporu všetkým zúčastneným, ktorí sa podieľali na realizácii tohto projektu.

 

Vráble, 21. apríl 2021

Ing. Juraj Sojka, konateľ spoločnosti

 

Rýchly kontakt

Adresa:
Vepos spol s.r.o.
Štúrova 516/1
952 01 Vráble

Tel: 037 7832990

E-mail: vepos@vepos.eu

Prevádzková doba

Pondelok- Piatok

7:00-15:00 

Obedná prestávka

12:00-12:30

Kontaktné osoby:

Ing. Juraj Sojka - konateľ spoločnosti
+421 915 771 957,

Marián Šemelák - vedúci prevádzky
+421 907 557 833,

Mgr. Slavomír Klimant - vedúci dopravy a odpadov

+421 917 246 675,

Peter Uharček - Zberný dvor
+421 918 649 115


Vepos - Vráble s.r.o.

Spoločnosť VEPOS - Vráble s.r.o. vznikla v roku 1997 po transfomácií Technický služieb so 100% účasťou mesta Vráble.

viac informácií