Vývoz a likvidácia odpadov, preprava tovaru - VEPOS

Prečo si vybrať práve nás ?

Spoločnosť VEPOS- Vráble s.r.o. vznikla v roku 1997 po transformácií Technický služieb so 100% účasťou mesta Vráble. 

Medzi hlavné činnosti spoločnosti patria :
vývoz a likvidácia odpadov, kontajnerová preprava, preprava tovaru, rozvoz štrkov , piesku a kameňa,  starostlivosť o verejnú zeleň, verejné osvetlenie ...

viac dôvodov prečo My

 

Príspevok NFP " Rozšírenie zberu BRO pre mesto Vráble"

Naša spoločnosť sa uchádzala o príspevok NFP " Rozšírenie zberu BRO pre mesto Vráble" kde bola úspešná. Schválená výška NFP je  max. 362 217,19 € pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 381 281,25€.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 06/2017

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 05/2018

Cenník služieb

Rýchly kontakt

Adresa:
Vepos spol s.r.o.
Štúrova 516/1
952 01 Vráble

Kontaktné osoby:

Ing. Juraj Sojka - konateľ spoločnosti
+421 915 771 957, +421 37 783 2990

Peter Kazík - vedúci prevádzky
+421 905 538 820, +421 37 783 3121

Mgr. Slavomír Klimant - vedúci odp. hospodárstva

+421 917 246 675, +421 37 783 2990

Fax:
+421 37 783 4535

E-mail:
vepos@vepos.eu

Vepos - Vráble s.r.o.

Spoločnosť VEPOS - Vráble s.r.o. vznikla v roku 1997 po transfomácií Technický služieb so 100% účasťou mesta Vráble.

viac informácií