Vývoz a likvidácia odpadov, preprava tovaru - VEPOS

O Z N A M

Spoločnosť VEPOS,spol. s r.o., oznamuje, že dňom 1.4.2020

bude  Zberný dvor otvorený v nasledovnom obmedzenom režime!!!

1.      Pracovná doba  Zberného dvora

Streda – Sobota   8:00 – 16:00

Obedová prestávka :  12:30 – 13:00

2.      Vstup do areálu Zberného dvora:

-          maximálne 2 vozidlá ( vo vozidle max. 2 osoby)

-          ďalšie vozidlá v poradí musia čakať  pri vstupe do Zberného dvora

3.      Žiadame o dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení v celom areáli Zberného dvora v súvislosti s COVID-19

-          Vstup do areálu len s rúškom a rukavicami

4.      Žiadame o dôsledné dodržiavanie pokynov obsluhy

 

Pokiaľ uvedené opatrenia návštevníci nebudú dodržiavať, spoločnosť si vyhradzuje právo na celkové uzavretie Zberného dvora

 

COVID-19 !!! COVID-19!!! COVID-19!!!

 

VEPOS, spol. s r.o., oznamuje, že na základe rozhodnutia  krízového štábu mesta Vráble zo dňa 13.3.2020 prijal nasledovné opatrenia v dôsledku šírenia COVID 19

-          Uzatvorenie detských ihrísk

-          Obmedzenie počtu prítomných v uzatvorených priestoroch na max. 15 osôb ( pohreb)

V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus, a následnou povinnosťou občanov nosiť ochranné rúška, MŽP SR pripravilo usmerňujúcu informáciu ako majú domácnosti nakladať použitými rúškami či respirátormi

Ako majú domácnosti nakladať použitými rúškami či respirátormi:

  • Použité rúška či respirátory treba dať do plastovej tašky, vreca, .... a pevne uzavrieť.
  • Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner)
  • Použité rúška či respirátory v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu.
  • Samozrejme si umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel

 

Prečo si vybrať práve nás ?

Spoločnosť VEPOS- Vráble s.r.o. vznikla v roku 1997 po transformácií Technický služieb so 100% účasťou mesta Vráble. 

Medzi hlavné činnosti spoločnosti patria :
vývoz a likvidácia odpadov, kontajnerová preprava, preprava tovaru, rozvoz štrkov , piesku a kameňa,  starostlivosť o verejnú zeleň, verejné osvetlenie ...

viac dôvodov prečo My

 

Príspevok NFP " Rozšírenie zberu BRO pre mesto Vráble"

Od 20.2.2019 je uskutočňovaný zber BRO s domácností. Nakoľko sme boli úspešný v projekte rozdali sme 1400 nádob a získali 2 nové autá. V prvom polroku sme vyzbierali cez 400 ton odpadu. Je vidno , že zavedenie novej služby občania nášho mesta oceňujú čo sa prejavuje aj vo vyzbieraných množstvách za 1 polrok.

 

Naša spoločnosť sa uchádzala o príspevok NFP " Rozšírenie zberu BRO pre mesto Vráble" kde bola úspešná. Schválená výška NFP je  max. 362 217,19 € pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 381 281,25€.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 06/2017

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 05/2018

V rámci projetku " Rozšírenie zberu BRO pre mesto Vráble" sme získali nasledovný majetok:

kontajnery na zber BRO 240L - 1400ks

kontajnery VO -10m3 - 6ks

Auto na zber BRO zn. Renault

Auto s hákovým naťahovaním kontajnerov zn. MAN

Nasledovný majetok bol obstaraný v hodnote  375 300,-€ bez DPH (zaokruhlené na celé €), z toho príspevok NFP z eurofondov 95% a 5 % z vlastných zdrojov.

Začiatkom roku 2019 sme začali s vydávaním nádob na zber BRO a koncom mesiaca február sa uskutočnil prvý zber odpadu. Vyzbieralo sa cez 10 ton BRO. Veríme, že aj poskytnutie tejto novej služby pre občanov Vrábeľ dopomôže splniť cieľ, ktorý nám stanovuje EÚ a znížime množstvo KO vyvážaného na skládku.

Cenník služieb

Rýchly kontakt

Adresa:
Vepos spol s.r.o.
Štúrova 516/1
952 01 Vráble

Kontaktné osoby:

Ing. Juraj Sojka - konateľ spoločnosti
+421 915 771 957,

Peter Kazík - vedúci prevádzky
+421 905 538 820,

Mgr. Slavomír Klimant - vedúci dopravy a odpadov

+421 917 246 675, 

Tel:
+421 37 783 2990

+421 37 783 3121

E-mail:
vepos@vepos.eu

Vepos - Vráble s.r.o.

Spoločnosť VEPOS - Vráble s.r.o. vznikla v roku 1997 po transfomácií Technický služieb so 100% účasťou mesta Vráble.

viac informácií