Vývoz a likvidácia odpadov, preprava tovaru - VEPOS

Aktuality

Zmena harmonogramu vývozu od 1.4.2023

Milí Vrábľania,

na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch dňa 15.2.2023 bolo schválené VZN č. 2/2023 o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Vráble, ktoré prináša zmenu týkajúcu sa predovšetkým obyvateľov žijúcich v rodinných domoch v meste Vráble i mestských častiach Dyčka a Horný Ohaj. Frekvencia vývozu zmesového komunálneho odpadu sa mení z 1xtýždenne na 1x za 14 dní. Zmena bude účinná od 1.4.2023. Prvý vývoz zmesového komunálneho odpadu v mesiaci apríl sa uskutoční v 15. týždni. V mesiacoch máj a jún je pridaný vývoz biologicky rozložiteľného odpadu. Presné termíny sú uvedené v kalendári zberu triedeného odpadu.

Harmonogram zberu objemného odpadu a odpadu s obsahom škodlivín 2022

ZBER KUCHYNSKÉHO OLEJA

Spoločnosť VEPOS  spol.s r.o., oznamuje občanom , že od 1.11.2021 si budú môcť občania za odovzdaný  starý kuchynský olej vymeniť  ocot alebo olej. Bližšie info v letáku a taktiež na stránkach mesta.

V budúcom roku plánujeme taktiež robiť 2x ročne aj mobilný zber po uliciach. Informácie ohľadom mobilného zberu zverejníme ešte pred vianočnými sviatkami.

O Z N A M

Spoločnosť VEPOS,spol. s r.o., oznamuje, že dňom 1.4.2020

bude  Zberný dvor otvorený v nasledovnom  režime!!!

1.      Pracovná doba  Zberného dvora

Streda – Sobota   8:00 – 16:00

Obedová prestávka :  12:30 – 13:00

2.      Vstup do areálu Zberného dvora:

-          maximálne 2 vozidlá ( vo vozidle max. 2 osoby)

-          ďalšie vozidlá v poradí musia čakať  pri vstupe do Zberného dvora

3.      Žiadame o dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení v celom areáli Zberného dvora v súvislosti s COVID-19


Cenník služieb

Rýchly kontakt

Adresa:
Vepos spol s.r.o.
Štúrova 516/1
952 01 Vráble

Prevádzková doba

Pondelok- Piatok

7:00-15:00 

Obedná prestávka

12:00-12:30

Kontaktné osoby:

Ing. Juraj Sojka - konateľ spoločnosti
+421 915 771 957,

Marián Šemelák - vedúci prevádzky
+421 907 557 833,

Mgr. Slavomír Klimant - vedúci dopravy a odpadov

+421 917 246 675, 

Tel:
+421 37 783 2990

+421 37 783 3121

E-mail:
vepos@vepos.eu