Vývoz a likvidácia odpadov, preprava tovaru - VEPOS

Rady

Ako správne separovať odpad?

PAPIER
PATRIA SEM: noviny, časopisy, knihy, kartóny, zošity, korešpondencia, lepenka, vrecká od múky, cukru...
NEPATRIA SEM: umelohmotné obaly, znečistený papier, stanioly, celofán, hygienické potreby

TETRAPAKOVÉ OBALY
PATRIA SEM: stlačené tetrapakové obaly od mlieka, džúsov, vína,. Môže byť na nich zátka

PLASTOVÉ FLAŠE, OBALY
PATRIA SEM: priesvitné (číre), zelené, modré, flaše od minerálok s označením PET ďalej zbierame plastové flaše  od aviváži, čistiacich prostriedkov s označením HD-PE. Fľaše upravte stlačením. Zátky z nich dajte dolu, priložte ich do vriec k fľašiam. Môže byť na nich etiketa.
NEZBIERAME: oranžové a strieborné fľaše od malinoviek, fľaše od jedlého oleja

SKLO
PATRIA SEM: predmety zo skla, fľaše, poháre, črepy, okenné sklo
NEPATRIA SEM: porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo

NA ZBER PAPIERA A SKLA OBDRŽÍTE JUTOVÉ VRECE  A NA ZBER TETRAPAKOVÝCH OBALOV A PLASTOVÝCH FLIAŠ OBDRŽÍTE VRECE Z PVC. Zber sa vykonáva podľa  zberového kalendára.

Možnosť zbaviť sa odpadu na zbernom dvore!

INÉ PLASTY
PATRIA SEM: kvetináče, plastové koše, plastové nádoby – misky, vaničky, plastové police, hračky, bandasky, plastové sudy...
NEZBIERAME: znečistené plasty od zeminy, chemikálií

FÓLIE
PATRIA SEM: neznečistené záhradné, strečové a obalové fólie
NEZBIERAME: znečistené fólie

AKUMULÁTORY
PATRIA SEM: opotrebované autobatérie a akumulátory, štvorcové a tužkové batérie

ŽELEZNÝ ŠROT, KOVOVÉ KONZERVY
PATRIA SEM: veľkoobjemový kovový šrot –   kotle, staré pletivo,  konzervy

ELEKTRONICKÝ ŠROT
PATRIA SEM: nefunkčné televízory (obrazovka nesmie byť prasknutá, rádia, magnetofóny, počítače, telefóny, práčky, chladničky. Jednotlivé zariadenia odovzdajte v celku, musia obsahovať základné komponenty.
Vytriedený odpad môžete priniesť na ZBERNÝ DVOR .

Bioodpad patrí do kompostu!
Odpad zo zelene prosím neukladajte do smetných nádob na zvyškový komunálny odpad. Žijeme v rodinných domoch a každý máme možnosť bioodpad skompostovaťvo vlastnej záhrade.

ZA   ČISTEJŠIE   A KRAJŠIE   MESTO!
ĎAKUJEME    ZA   POCHOPENIE  !

Rýchly kontakt

Adresa:
Vepos spol s.r.o.
Štúrova 516/1
952 01 Vráble

Kontaktné osoby:

Ing. Juraj Sojka - konateľ spoločnosti
+421 915 771 957, +421 37 783 2990

Peter Kazík - vedúci prevádzky
+421 905 538 820, +421 37 783 3121

Mgr. Slavomír Klimant - vedúci odp. hospodárstva

+421 917 246 675, +421 37 783 2990

Fax:
+421 37 783 4535

E-mail:
vepos@vepos.eu