Vývoz a likvidácia odpadov, preprava tovaru - VEPOS

Kontakt

VEPOS spo. s.r.o.

Štúrova 516/1
952 01 Vráble

IČO
36519821
IČ DPH
SK2020146898
Kontaktné osoby
Ing. Juraj Sojka - konateľ
+421 915 771 957,
Mgr. Slavomír Klimant - vedúci odp. hospodárstva
+421 917 246 675
Peter Kazík - vedúci prevádzky
+421 905 538 820,
Ing. Zuzana Golhová - ekonomické oddelenie
+421 37 783 3121
Zdena Pavlíková - admimistratíva
+421 37 783 3121
E-mail
Fax:
+421 37 783 4535