Vývoz a likvidácia odpadov, preprava tovaru - VEPOS

Kontakt

VEPOS spo. s.r.o.

Štúrova 516/1
952 01 Vráble

IČO
36519821
IČ DPH
SK2020146898

Prevádzková doba

Pondelok- Piatok

7:00-15:00 

Obedná prestávka

12:00-12:30

Kontaktné osoby
Ing. Juraj Sojka - konateľ
+421 915 771 957,
Mgr. Slavomír Klimant - vedúci dopravy a odp. hosp.
+421 917 246 675
Marián Šemelák - vedúci prevádzky
+421 907 557 833,
Ing. Zuzana Golhová - ekonomické oddelenie
+421 37 783 3121
Zdena Pavlíková - admimistratíva
+421 37 783 3121
E-mail