Vývoz a likvidácia odpadov, preprava tovaru - VEPOS

O nás

Spoločnosť VEPOS-Vráble s.r.o. vznikla v roku 1997 po transformácií Technický služieb so 100% účasťou mesta Vráble.  Medzi hlavné činnosti spoločnosti patria : vývoz a likvidácia odpadov, kontajnerová preprava, preprava tovaru, rozvoz štrkov , piesku a kameňa,  starostlivosť o verejnú zeleň, verejné osvetlenie, zimná údržba, prenájom predajných stánkov  a mnoho iných činností.

Nosným strediskom spoločnosti je doprava. Spoločnosť má vybudovanú solídnu logistickú základňu, čím môže poskytovať služby  dopravnej, obslužnej a manipulačnej techniky.

Za 20 rokov svojej činnosti prešla spoločnosť dynamickým rozvojom. Hlavným cieľom a poslaním spoločnosti v súčasnosti je  riešiť problémy v oblasti verejnoprospešných prác, drobných služieb a nakladanie s odpadmi a zároveň prispievať ku  skvalitňovaniu životného prostredia vo Vrábľoch a v regióne. Má bohaté skúsenosti i v ďalšej oblasti svojej činnosti – nakladanie s odpadmi, separovaný zber komunálnych odpadov a zabezpečenie spracovania druhotných surovín.

Na úseku odpadového hospodárstva  používa spoločnosť moderné metódy nakladania s odpadmi, vykonáva prepravu, triedenie a prípravu odpadov na zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie.

Medzi základné princípy spoločnosti patrí dôraz na ochranu životného prostredia, komplexnosť a rýchlosť poskytovaných služieb a korektný vzťah voči obchodným partnerom. Snažíme sa prispievať k tomu aby  sa občania i návštevníci, ktorí len mestom prechádzajú sa v ňom cítili príjemne a radi sa sem vrátili.

Objednávky

Faktúry 2024

Výberové konanie

Rýchly kontakt

Adresa:
Vepos spol s.r.o.
Štúrova 516/1
952 01 Vráble

Prevádzková doba

Pondelok- Piatok

7:00-15:00 

Obedná prestávka

12:00-12:30

Kontaktné osoby:

Ing. Juraj Sojka - konateľ spoločnosti
+421 915 771 957,

Marián Šemelák - vedúci prevádzky
+421 907 557 833,

Mgr. Slavomír Klimant - vedúci dopravy a odpadov

+421 917 246 675, 

Tel:
+421 37 783 2990

+421 37 783 3121

E-mail:
vepos@vepos.eu